Máster Universitario en Física Nuclear e de Partículas e As Súas Aplicacións Tecnolóxicas e Médicas

Universidad de Santiago de Compostela

Centros

Facultad de Física (A Coruña)

Rama de conocimiento

Ciencias

Créditos ECTS:
60.00
Tipo de créditos:
Obligatorios: 12.00
Optativos: 24.00
Trabajo fin de Máster: 24.00
Idioma de impartición:
Español

Return